Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Články > Aktuality > Novela zákona upravující III. pilíř důchodového systému
*

Novela zákona upravující III. pilíř důchodového systému

V pátek 6. 11. 2015 byly v Poslanecké sněmovně schváleny ve 3. čtení zásadní a příznivé změny, týkající se úprav doplňkového penzijního spoření ve III. pilíři důchodového systému. Některé schválené návrhy budou účinné již od počátku roku 2016, některé vstoupí v platnost až od přespříštího roku, tedy roku 2017. Jen bych rád dodal, že celý legislativní proces ještě není ukončen, zákon je postoupen Senátu a dále čeká na podpis prezidenta. O aktuálnosti potvrzení celé této legislativní změny Vás ještě budeme informovat, jakmile bude vše odsouhlaseno. Dosavadní průběh nasvědčuje absolutnímu uzákonění následujících změn:

.

Rozšířená možnost vstupu do programu doplňkového penzijního spoření

Tato změna přináší možnost sjednání doplňkového penzijního spoření i nezletilým za účasti zákonného zástupce. Když pak nezletilý účastník dosáhne věku 18 let a splnění některých dalších specifických podmínek si bude moci mladý účastník vybrat z doplňkového penzijního spoření až 1/3 vlastních prostředků.

.

Nárok na výběr celé naspořené částky

Nově bude také díky schválenému pozměňovacímu návrhu možné, aby si účastník doplňkového penzijního spoření vybral všechny prostředky už v jeho 60 letech. Doposud byla toto výsada jen penzijního připojištění. Doplňkové penzijní spoření se tak konečně zbaví jedné velké nevýhody (dříve byly peníze dostupné až v důchodovém věku).

.

Deset let vyplácení penze pro osvobození od daně

Pokud si účastník doplňkového penzijního spoření nechá vyplácet penzi alespoň deset let, budou jeho peníze osvobozeny od daně z výnosů ve výši 15%. Toto opatření má účastníky motivovat k postupnému vybírání naspořených peněz namísto jednorázového výběru, kdy jim bude získaný výnos standardně zdaněn.

.

Zvýšení limitu daňových úlev od roku 2017

Pro účastníka (fyzickou osobu) bude nově možné získat výhodu daňových odpočtů až na limit 24 000 Kč za rok, což je navýšení o 100% procent oproti dosavadním podmínkám. Zároveň tak bude posunuta i optimální částka měsíčního příspěvku účastníka. Pro získání maximálních výhod plynoucích z tohoto produktu (daňové úlevy 24 000 Kč za rok a měsíční příspěvek státu 230 Kč) bude nejideálnější posílat si na tento produkt měsíčně 3 000 Kč.

Zvýšení limitů daňových úlev se dotkne i právnických osob – zaměstnavatelů. Pro ty je připraveno zvýšení dosavadního limitu 30 000 Kč na odvodech sociálního a zdravotního pojištění za své zaměstnance na výši 50 000 Kč za rok na jednoho zaměstnance. Tato hranice je v součtu za příspěvky na doplňkové penzijní připojištění, penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců. Tyto nové limity vejdou v platnost od roku 2017.

.

Novela upravuje i výši poplatků

Nově bude úplata za obhospodařování majetku v doplňkovém penzijním připojištění, s výjimkou povinného konzervativního fondu, se upravuje ze současných 0,8% na rovné 1% a úplata za zhodnocení majetku se upravuje z 10% na 15%.

Úplata za správu prostředků v Transformovaném fondu se upravuje z 0,6% na 0,8%, naopak se snižuje úplata za zhodnocení v tomto fondu z 15% na 10% .

Ačkoli dochází u výše poplatků spíše k růstu, stále zůstává doplňkové penzijní spoření poplatkově nejvýhodnějším investičním produktem s ohledem na výši poplatků.

Až budou známy další podrobnosti novely zákona, budeme Vás informovat.


Autor: Martin Karásek

Publikováno: 14. 11. 2015