Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Články > Finanční gramotnost > Plnění úrazů při zimních sportech
*

Plnění úrazů při zimních sportech i v zahraničí

Vzhledem k tomu, že se blíží období, kdy hodně lidí vyráží na zimní radovánky na hory i na zahraniční sjezdovky, je nezbytností mít kvalitní úrazové pojištění a hlavně pojištění cestovní. Pokud jste milovníci lyžování či snowboardingu a chystáte se na takovouto zimní dovolenou, neměli byste si pojištění sjednávat jen tak rychle, ve spěchu a bez rozmyslu, ale informovat se, jak pojišťovna plní úrazy právě z lyžování a snowboardingu. V plnění jsou totiž dosti značné rozdíly, obzvláště jezdíte-li i mimo vyznačené tratě. Někdy na neznalost pojistných podmínek můžete šeredně doplatit. Doslova. Dal jsem si tu práci, obvolal jsem pojišťovny, pročetl pojistné podmínky jak úrazových pojištění, tak cestovních pojištění a zde máte výsledek, jednoduché a přehledné srovnání toho nejdůležitějšího s ohledem na zimní sporty a léčebné výlohy.

U úrazového pojištění zkoumám plnění z připojištění vyloženě úrazových, u cestovního pojištění se následující řádky týkají jak úrazového pojištění (pokud si ho sjednáváte), tak pojištění léčebných výloh.

.

Allianz pojišťovna

Z úrazového pojištění byste v Allianz pojišťovně dostali plnění v případě, kdy by se vám úraz stal na vyznačené lyžařské trati. Jakmile byste se pouštěli do extrémnějších podmínek mimo sjezdovky, pojišťovna plnit nebude.

Stejně tak je tomu i u cestovního pojištění. Extrémní podmínky v podobě freeridingu, ježdění mimo vyznačené tratě pojišťovna neplní.

.

Česká podnikatelská pojišťovna

Také Česká podnikatelská pojišťovna má ve výlukách u úrazového pojištění extrémní a rizikové sporty, kam spadá lyžování a snowboarding na nevyznačených tratích. Rekreační lyžování je plněno standardně.

V cestovním pojištění u České podnikatelské pojišťovny stejně jako v úrazovém pojištění nejde pojistit extrémní sporty, tedy ani lyžování a snowboarding mimo vyznačené oficiální tratě.

.

Česká pojišťovna

Česká pojišťovna ve svých produktech kryje rekreační lyžování a snowboarding na k tomuto sportu určených a vyznačených tratích. Pokud však chceme něco rizikovějšího, třeba mít i krytou jízdu mimo vyznačené tratě, musíte si sjednat tarif s takzvanou rizikovou cestou. Zde pak specifikujete, jaký sport přesně chcete. Sem pak spadají právě jízdy mimo vyznačené tratě, akrobacie a skoky na lyžích a snowboardu a další nebezpečnější zimní aktivity.

V cestovním pojištění musíte mít opět extra ujednány nějaké rizikovější sportovní činnosti, jako je právě jízda mimo vyznačené sjezdovky. Pokud nemáte a poraníte se při tom, pojišťovna dle výluk úraz plnit nebude. Dále cituji přímo pojišťovnu „V rámci cestovního pojištění je pojištěna úhrada nákladů za pátrací a vyhledávací akce (technický zásah) horské záchranné služby v oblasti její působnosti za podmínky, že pojištěný dodržel pokyny horské služby, řídil se výstražnými, informačními a jinými zařízeními souvisejícími s bezpečností osob v horské oblasti, choval se tak, aby neohrozil vlastní život, zdraví a majetek anebo život, zdraví a majetek jiných osob. Pojišťovna uhradí náklady spojené s technickým zásahem horské služby v rámci limitu plnění, maximálně však do výše limitu pojistného plnění stanového v pojistných podmínkách.“.

.

Česká spořitelna

V úrazovém pojištění Pojišťovny české spořitelny není nutné mít dopředu sjednané rizikové sporty. Rekreační lyžování je již zahrnuto v základu (na vyznačených tratích). V případě, že cestujete do zahraničí a plánujete i extrémnější lyžování či snowboard, má pro vás pojišťovna elegantní řešení. Stačí poslat jedinou SMS zprávu a pojišťovna vás zdarma zařadí do profilu 4. rizikové skupiny, kde jsou extrémní sporty zahrnuty. Jediné co zaplatíte, je cena SMS zprávy (dle vašeho tarifu a operátora). V tomto profilu můžete zůstat až 30 dní za jeden kalendářní rok.

Cestovní pojištění Pojišťovna české spořitelny nenabízí.

.

ČSOB pojišťovna

Krytí úrazového pojištění se vztahuje pouze na rekreační lyžování a snowboardu na vyznačených trasách a sjezdovkách. Mimo vyznačené tratě pojišťovna plnění neposkytuje.

Zde je to obdobné jako u úrazového pojištění. Dokonce ani nejde sjednat pojištění rizikovějších sportů, ani lyžování a snowboarding mimo tratě.

.

Generali pojišťovna

Generali pojišťovna ve svých úrazových pojistkách plní úrazy z lyžování a snowboardingu, ale jen na vyznačených trasách. Za úrazy způsobené mimo sjezdovky pojišťovna nevyplatí nic, ani není možnost si to do úrazové pojistky jakkoliv dodatečně sjednat.

V cestovním pojištění u Generali v základním nastavení sportovní činnost není kryta, a to ani lyžování a snowboard na rekreační úrovni. Musíte mít sjednané pojištění sportovní činnosti – zde je kryto lyžování a snowboard na vyznačených trasách. Pokud chcete jezdit i mimo tyto trasy, pak si musíte sjednat pojištění rizikových druhů sportovní činnosti a teprve zde je zahrnuto ježdění mimo oficiální sjezdovky.

.

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna a její produkt Perspektiva 7BN je známý svým velmi pozitivním přístupem ke sportovcům jakékoli úrovně. Pojistné krytí platí na území Evropy (respektive členských států EU a dále na území Švýcarska, Norska a Islandu). V tomto produktu nenajdete žádné sporty ve výlukách, ani v omezením plnění. Je ale nezbytné mít správně nastavenou rizikovou skupinu klienta (povolání + aktivní sport) a pojišťovna by měla vědět, že u vás riziko úrazu ze sportu hrozí. V případě úrazu způsobeném při volném ježdění mimo vyznačené trasy pojišťovna zkoumá, zda jste neporušili nějaký zřetelný zákaz či zákon. Pokud ano, může odmítnout plnit, nebo bude plnění krátit.

U cestovního pojištění se Kooperativa řídí tím, co máte sjednáno ve smlouvě. Sportovní aktivity jsou zde totiž řazeny do tří skupin:
I. skupina – aktivní sport, zahrnuje lyžování a snowboarding na oficiálních, vyznačeních tratích. Skupina II. – organizovaný sport, zahrnuje lyžování a snowboarding na závodní úrovni, a to jak na amatérské, tak i profesionální úrovni. Spadají sem organizovaná soustředění, tréninky, soutěžní i přátelská utkání. Skupina III. – extrémní sport, dává prostor pro vypsání přesně jmenovaných extrémních sportů, které mají být pojištěny. Sem patří právě i lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě a lze je sjednat pouze se souhlasem odboru cestovního pojištění.

.

MetLife pojišťovna

Pojišťovna MetLife neplní úrazy při lyžování a snowboardingu mimo vyznačené trati. Pro pojišťovny je takovéto sportování až příliš rizikové.

Cestovní pojištění pojišťovna MetLife nenabízí.

.

NN Životní pojišťovna

V úrazovém pojištění jsou ve výlukách sporty extrémnější povahy, taktéž lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě.

NN pojišťovna nenabízí cestovní pojištění.

.

UNIQA pojišťovna

UNIQA pojišťovna plní pouze úrazy vzniklé na oficiálně značených tratích a sjezdovkách. Pokud si libujete v adrenalinu při jízdě mimo vyznačené tratě, s pojistným plněním u této pojišťovny nepočítejte.

Úplně stejné podmínky platí i u cestovního pojištění. Pokud budete jezdit mimo tratě, pojišťovna případné úrazy plnit nebude.

.

Wüstenrot pojišťovna

Úrazové pojištění se nevztahuje na lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě. Pojišťovna toto klasifikuje jako extrémní sport.

Cestovní pojištění pojišťovny Wüstenrot nezahrnuje krytí extrémních sportů, kam spadá lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě. Takže obdobně, jako většina pojišťoven, plní pouze úrazy z oficiálních a vyznačených tratí.

.

Závěrem

Uvědomme si, že pojišťovna, žádná, nebude plnit v případě, kdy porušíte zákaz vstupu od horské služby na nějakou trať, stejně tak nebude plnit v případě, kdy porušíte nějaký ze zákonů (i co se alkoholu při lyžování týče!)

Nejzajímavější plnění tedy poskytuje z úrazového pojištění Pojišťovna české spořitelny, Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna.
Z cestovního pojištění pak Česká pojišťovna a Kooperativa, pokud si o to výslovně řeknete a sjednáte si jej. Doporučuji nepokoušet štěstí a raději si připlatit za pořádné krytí. Léčebné výlohy v zahraničí mohou totiž vyjít při zásahu záchranné služby i na statisíce, až miliony korun a pokud váš účet zrovna nepřetéká extra volnými financemi, těžko byste to platili ze svého.

Autor: Martin Karásek, publikováno: 4. 12. 2015