Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Články > Finanční gramotnost > Zrušení pojistné smlouvy
*

Zrušit, chci to zrušit! Jak se ruší pojistné smlouvy a na co si dát pozor?

Možná jste se již sami přesvědčili, že zrušit nějakou pojistnou smlouvu není úplně tak jednoduché a v mnohých případech je to docela kumšt. Pravidla pojišťoven (v souladu se zákonem) se pro jednotlivé druhy pojištění poměrně značně liší a někteří klienti s neznalostí této problematiky mohou zbytečně platit pojistky, které už měly být dávno zrušeny.

.

Životní, nemocenské a úrazové pojistky

V této kategorii pojistek to zas až tak komplikované není. Stačí vyplnit formulář (Zrušení pojistné smlouvy dohodou viz dole) a poslat na adresu společnosti. Pojišťovna má pak následně dle zákona 6 týdnů od data doručení na výpověď pojistné smlouvy a to ke konci pojistného období. Nejčastěji tak bývá k novému měsíci po těchto 6 týdnech, byl počátek pojištění nastaven na první den v měsíci. Jediný problém, který může nastat, je s ověřením totožnosti klienta. Většina pojišťoven požaduje ověření dle občanského průkazu člověkem z branže, který má takzvanou „pépézetku“ (PPZ – podřízený pojišťovací zprostředkovatel). Háček je v tom, že pokud si klient sjedná smlouvu od nějaké makléřské, zprostředkovatelské společnosti, jeho totožnost musí ověřit zase jen pracovník té dané instituce, skrze kterou byla pojistná smlouva uzavřena. Obzvláště pak v případě, že smlouva trvá první tři roky). Existují pojišťovny, ale nyní je nebudeme jmenovat, které mají v pojistných podmínkách konkrétních produktů definované dodatky, že ty dané smlouvy lze rušit jen jednou ročně, k datu výročí sjednání. Pak už vše funguje stejně jako u neživotního pojištění.

.

Neživotní pojištění

Tady je důležité jedno pravidlo – rušení a změny „k horšímu“ (snížení pojistného krytí, snížení splátek pojistného atp.) lze pouze jednou ročně. Jen jednou ročně a to k datu výročí sjednání smlouvy (ne platnosti, v tom je rozdíl!). A to navíc za předpokladu, že změnový formulář, který má danou smlouvu upravit, případně vypovídací formulář, musí být bezpodmínečně v pojišťovně 6 týdnů před tímto datem výročí. Ideálně klidně o jeden či dva týdny dříve. Když se tato lhůta prošvihne, byť o jeden jediný den, pojišťovna změnu či zrušení automaticky zamítá a můžete to zkusit znova až za další rok. Čili, musíte smlouvu opět zaplatit. Pěkné že?

.

Obecně platné případy, kdy a jak lze zrušit uzavřené pojištění

Výpověď ke konci pojistného období - ke konci pojistného období lze smlouvu zrušit, avšak je potřeba pamatovat si lhůtu 6 týdnů! Viz odstavec výše. U smluv na dobu neurčitou bývá pojistné období zpravidla jeden rok.Výpověď pojištění ke konci pojistného období

Výpověď do dvou měsíců od sjednání - klient i pojišťovna mají právo v této lhůtě bez udání důvodu zrušit pojistnou smlouvu. Navíc jsou klientovi vráceny zaplacené peníze. Výpověď pojištění do dvou měsíců od počátku

Výpověď do tří měsíců od doručení oznámení vzniku pojistné události - klient i pojišťovna mohou vypovědět smlouvu v případě vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta je potom 1 měsíc od doručení výpovědi. Výpověď do tří měsíců od doručení oznámení vzniku pojistné události

Uplatnění nesouhlasu se změnou výše pojistného - pokud chce pojišťovna z jakéhokoliv důvodu navýšit splátku pojistného, klient má právo nesouhlasit a v takovém případě pojistná smlouva zaniká. Nesouhlas je třeba zaslat do 1 měsíce od doručení oznámení o navýšení. Vzor výpovědi z důvodu nesouhlasu se změnou výše pojistného

Uplynutím doby - pojistná smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

Výpověď pro nezaplacení pojistného - v případě neplacení pojistné smlouvy pojišťovna zasílá upomínku o neplacení a datem možného zániku smlouvy pro neplacení. Pozor, nedoplacené pojistné je soudně vymahatelné, proto nespoléhejte na to, že jen díky neplacení máte pojistku z krku!

Dohoda o zániku pojistné smlouvy - ve výjimečných případech se lze s pojišťovnou dohodnout na zániku pojistné smlouvy, zdůrazňuji slovo výjimečně. Dohoda o zániku pojistné smlouvy

Odstoupení z důvodu neposkytnutí úplných či pravdivých informací – informace musí mít písemnou formu. Černé na bílém. To, že vám nějaký finanční poradce nakuká bludy, za to pojišťovna nemůže.

Autor: Martin Karásek, Publikováno: 29. 10. 2015