Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Ostatní produkty > Stavební spoření
*

Stavební spoření

Stavební spoření je produktem, který prošel v historii již značným vývojem. Dodnes zůstává velmi oblíbené, v některých případech až příliš. Přispívá tomu i mnohdy klamavá reklama v médiích, neznalost jiných finančních produktů a vysoká konzervativnost klientů.

.

Základní charakteristika

Stavební spoření má dva hlavní účely. První je zhodnocení peněz spořicí formou a druhým je možnost půjčení si peněz, realizace úvěru. Typy úvěrů budeme rozebírat v dalším článku. Tento produkt je zajímavý tím, že je dotován státem, lépe řečeno, účastník stavebního spoření má nárok na příspěvek státu na tento produkt.

.

Státní příspěvek

Státní příspěvek ve stavebním spoření může získat každý klient, který si na stavební spoření posílá peníze. Ačkoliv může mít jeden člověk sjednáno více stavebních spoření, příspěvek dostává jen jeden. Platí tedy to, že na jedno rodné číslo dostanete maximálně jeden státní příspěvek v maximální výši. Výše státního příspěvku je 10% z ročního vkladu na účet stavebního spoření. Tato hranice je omezena limitem státního příspěvku ve výši maximálně 2 000 korun za rok pro jednoho klienta. Z toho nám i vyplývá, že nejefektivnější částkou posílanou na stavební spoření v horizontu jednoho roku je částka 20 000 korun. Můžete tam poslat klidně i více, v tom vám nikdo nebrání, ale dostaneme od státu příspěvek stále maximálně 2 000 korun.

Státní příspěvek byl dříve i vyšší. Do roku 2004 stát připisoval krásných 25% z maximálního ročního vkladu 18 000 korun, tedy příspěvek byl 4 500 korun ročně. Po roce 2004 do roku 2011 byl státní příspěvek snížen na 15% z ročního vkladu 20 000 korun, tedy na 3 000 korun a od roku 2011 do současnosti už jsou to pouze ony 2 000 korun, tedy 10% z ročního vkladu 20 000 korun.

V jakém intervalu peníze na účet stavebního spoření posíláte, nehraje roli. Někdo si zde peníze spoří v měsíčních intervalech, jiní ke konci roku pošlou jednorázově sumu 20 000 korun.

Nutná podmínka pro přiznání státního příspěvku a výnosů z nich je časový horizont, doba, po kterou musíte stavební spoření mít. Ta je stanovena na 6 let. Pokud byste stavební spoření měli kratší dobu, žádný státní příspěvek nedostanete.

.

Poplatky stavebního spoření

Prvním poplatkem, se kterým se při zakládání stavebního spoření setkáte, je poplatek za samotné založení. Ten je ve výši 1% ze zvolené cílové částky. Cílová částka je suma peněz, limit, který se vám má v určeném časovém období s vámi naplánovanými úložkami naspořit. Takže pokud si zvolíte cílovou částku například 150 000 korun, zaplatíte poplatek 1 500 korun za založení.

Druhým poplatkem na stavebním spoření je poplatek za vedení účtu. Ten se napříč spořitelnami liší, průměrná výše je zhruba 300 korun ročně.

Dalším poplatkem je poplatek za předčasné zrušení stavebního spoření. Předčasným zrušením rozumíme zrušení dříve, než uplyne již zmíněných šest let od založení produktu. V takovém případě pak zaplatíte 0.5 – 1% z původně zvolené cílové částky.

Posledním poplatkem můžeme označit ještě zdanění stavebního spoření. 15% daň z výnosu zaplatíte, ať chcete, nebo ne.

.

Zhodnocení a výhodnost stavebního spoření

Zhodnocení tohoto produktu je dnes (2015) velmi malé. Spořitelna vám peníze zúročí zhruba jedním procentem, někde možná pár desetinkami navíc. Jediný důvod, proč bych zde dneska nechal spořit peníze je státní příspěvek, sice není nikterak enormní, ale peníze to jsou.

Výhodnost je už téma na diskusi. Záleží také na konkrétním případu a účelu stavebního spoření. Obecně si stojím za názorem, že zakládat si stavební spoření za jiným účelem, než že z něj později chci brát úvěr, nemá smysl. Spoření má být stejně dlouhodobější záležitost a za 6 let mě zisk plus mínus 12 000 korun nijak nenadchne, ještě když jeden státní příspěvek jde v podstatě na kompenzaci počátečního poplatku a druhý na kompenzaci poplatku za vedení produktu.

.

Likvidita a výběry peněz

Pokud byste potřebovali peníze dříve, než po 6 letech, máte jedinou možnost – stavební spoření vypovědět. To by ale znamenalo, že nedostanete státní příspěvek a úroky z něj. Podmínka je podmínka.

Jiným způsobem peníze ze stavebního spoření nevyberete. V minulosti zde byly pokusy spořitelen o kombinaci vlastností stavebního spoření a spořicích účtů hlavně co se volných výběrů týče, ale po nějaké době od toho spořitelna odstoupila a již toto nenabízí.

.

Výpověď stavebního spoření

Smlouvu o stavebním spoření lze vypovědět kdykoliv. Ale vyplatí se vám uvážit načasování. Když smlouvu o stavebním spoření vypovíte, rozbíhá se výpovědní lhůta. Teprve po jejím uplynutí smlouva zaniká a stavební spořitelna vaše úspory vyplatí na vámi určený účet. Pokud se rozhodnete stavební spoření zrušit po konci šestileté vázací doby, počítejte s několikaměsíční výpovědní lhůtou. Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete ukončit stavební spoření dříve, připlatíte si a navíc přijdete o státní podporu. Jestli nemáte pádný důvod peníze vybrat, vydržte s výběrem peněz na konec šestileté vázací doby. To je zákonem stanovené období, které vás penalizuje, pokud šáhnete na peníze v jeho průběhu a to tím způsobem že přijdete o státní podporu za celou dobu spoření, které se připisuje pouze zálohově. Když vydržíte a smlouva skončí až po uplynutí vázací doby, dostanete úspory včetně úroků a státní podpory - a to se vyplatí. Pokud však nechcete nebo v horším případě nemůžete čekat, až výpovědní lhůta uplyne, můžete stavební spořitelnu zažádat o její prominutí nebo zkrácení. Potom už záleží na podmínkách konkrétní stavební spořitelny. Peníze můžete dostat v řádu dnů nebo pár týdnů, ale připlatíte si. Poplatek se může pohybovat v rozmezí od půl procenta z cílové částky až po jedno procento ze zůstatku na účtu a podobně. Některé spořitelny nabízí rychlejší výplatu úspor převedením určitého procenta peněz na novou smlouvu o stavebním spoření.

.

Na co si dát pozor

Dejte si při zakládání pozor, jakou cílovou částku se sjednávající osobou ujednáte. Odvíjí se od toho výše vstupního poplatku. Jistěže se sjednávajícím hodí vás jako klienta uvrtat na co nejvyšší cílovou částku, protože oni jsou z výše poplatku placeni. A čím vyšší je, tím vyšší je jejich provize.

Autor: Zdeněk Král & Martin Karásek, publikováno: 6. 12. 2015