Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Životní pojištění > Ivestiční životní pojištění
*

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je produktem, který je asi nejvíce diskutovaný na poli finančního trhu z hlediska jeho užitku a výhodnosti. Zkráceně takzvané IŽP bylo hitem pro finanční poradce a zprostředkovatele hlavně v letech 2005 – 2013, kdy se prakticky nesjednávalo nic jiného. Bohužel, velká většina poradců na něj nedá dopustit ani teď. Následujícími odstavci si vysvětlíme, v čem je takovýto produkt zajímavý a pro klienty plusový, a v čem je také méně výhodný až ztrátový.

.

Základní charakteristika

Investiční životní pojištění je produkt, který kombinuje pojištění (smrt, úrazy, nemoci) a možnost zhodnocení peněz (pravidelné „spoření“) formou investování do podílových fondů. Do kterých fondů peníze půjdou, si zvolí klient při uzavírání smlouvy – klient sám nese riziko propadu trhu. Nezodpovídá za to pojišťovna, protože tam mu, co se zhodnocení týče, nic negarantuje. Pro velmi konzervativní klienty je možnost zvolit si čistě jen garantovaný fond, za který už pojišťovna zodpovídá. Je také dobré vědět, že pojišťovna má oproti investičním společnostem (přímé investování bez pojištění) v nabídce jen omezené množství fondů, které má ujednané právě s investičními společnostmi.

.

Možnosti pojistné ochrany

Velká většina produktů typu IŽP nabízí klientům možnosti pojistit se na všechna základní rizika. Těmi nejtypičtější jsou pojištění na smrt, úrazové připojištění – trvalé následky úrazu, invalidita, úmrtí, denní odškodné, pracovní neschopnost úrazem, pobyt v nemocnici v důsledku úrazu. Je zde ale i možnost pojištění na nemoci – invalidita nemocí, pracovní neschopnost v důsledku nemoci, závažná onemocnění (často ještě doplněná o rozšířené možnosti buďto přímo pro ženy nebo pro muže). Často je ještě nabízena pojistná ochrana pro případ zproštění od placení pojistného a někdy je dokonce i možnost pojistit věci z typicky neživotního pojištění – právní ochranu rodiny, občanskou odpovědnost, odpovědnost zaměstnance, cestovní pojištění a ztrátu zaměstnání. Každý produkt (dle pojišťovny) může obsahovat něco malinko jiného.

.

Zhodnocení peněz investovováním

Každý klient má na výběr, kde bude svoje peníze zhodnocovat. Na výběr jsou jak přímo jednotlivé konkrétní fondy, tak i investiční strategie. Jak bylo již zmíněno, pro velmi konzervativní klienty je možnost zvolit čistě jen garantovaný fond. Výběr fondů a strategií je závislý na konkrétní pojišťovně, u každé se mohou fondy lišit. V některých typech IŽP je nutná částka na tuto investici – někde to je 100 Kč měsíčně, jinde třeba 300 Kč nebo i 500 Kč. Naštěstí ale již převládají IŽP, které se dají nastavit jako čisté rizikové pojištění, téměř. Nutné je taky vědět, že výnosy, kterých se bohužel zpravidla dosahuje až za delší dobu, jsou zdaněny 15%. Tomu se u tohoto produktu nevyhnete.

.

Nákladovost

Investiční životní pojištění má často velmi nejasnou poplatkovou strukturu, které klienti nerozumí a tak jí bez otázek přejdou. To je ale chyba! Nikdy bychom se neměli pouštět do něčeho, čemu nerozumíme. Nejvyšší poplatky jsou ty, které jdou do kapsy zprostředkovateli - v tomto případě na provizi. Ta je obvykle ve výši jednoho, častěji spíše dvou ročních pojistných. Takže pokud by klient měsíčně platil 1 000 Kč, tak se provize může pohybovat okolo 12 000 – 24 000 Kč. Placeno z klientových peněz. Toto je důvod, proč po zrušení pojistky po dvou letech nedostanete vůbec nic. Zároveň je to i důvod, proč dalších několik let je produkt ztrátový – těžko s úrokem do 10% naženete tak velkou ztrátu. Pokud jste však rozhodnutí mít produkt dlouhodobě, může být ziskový. Má pro to dobré předpoklady.

Dalším „skrytým nákladem“ je poplatek za vstup do fondů. Fondy mají své vlastní správcovské poplatky, avšak není výjimkou, že si tyto poplatky ještě účtuje pojišťovna navíc za vlastní správu. Investor pak tedy platí dvojité poplatky za správu fondů.

Kromě toho se ještě platí za vedení účtu (několik set korun ročně).

Když nakonec spočítáme toto všechno a porovnáme to například s přímým investováním přes investiční společnosti, zjistíme zajímavé rozdíly v neprospěch investičního životního pojištění.

.

Daňové odpočty

V případě životních pojištění (a penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření) je možnost odečítat si ze základu daně částku do výše 12 000 Kč. U investičního životního pojištění si ze základu daně můžete odečíst jen to, co za celý jeden rok zaplatíte za hlavní pojištění (= to co zaplatíte za pojištění na smrt a to co si ukládáte do spoření / investování). Ročně to může být maximálně zmíněných 12 000 Kč, z toho ušetříte 15% = 1 800 Kč. V případě, kdy využíváte daňových odpočtů a smlouvu investičního životního pojištění zrušíte, jste podle novely zákona povinni odpočty vrátit a to zpětně k 1. 1. 2015. Takže když jste si za tento rok nic na daních ze svého IŽP neodečítali, nic nevracíte. Pozor si dejte v případě, kdy tyto daňové odpočty využíváte a využívat chcete. Pokud máte nastavený tarif na daňové odpočty, nemůžete z produktu peníze kdykoliv vybrat. Respektive můžete, ale musíte opět všechny daňové odpočty vrátit.

.

Likvidita - výběr peněz

Peníze si u tohoto produktu můžete vybírat už během jeho fungování. Otázka ale je, v jaké míře? To bohužel nejde obecně říci. Záleží na nastavení konkrétní smlouvy, na zvolených fondech, na délce trvání smlouvy a poplatkové struktuře. Jsou druhy IŽP, kde něco vyberete i během prvního roku, jsou ale i taková, kdy si během prvních tří let nesáhnete ani na korunu. Samozřejmě to do velké míry souvisí s vysokými počátečními náklady, respektive provizemi finančních poradců.

.

Mimořádné a běžné pojistné

Málokdo ví, že investiční životní pojištění má v uvozovkách dva účty, kam můžete peníze na zhodnocování posílat. Jednomu z nich se říká běžné pojistné – nejčastěji sem putují peníze, které posílá klient pravidelně měsíčně. Druhému se říká mimořádné pojistné – sem jdou sice také posílat peníze na měsíční pravidelnosti, ale jdou sem vkládat i jednorázově větší peníze. I u mimořádného pojistného si klient může vybrat, v jakém fondu či investiční strategii budou jeho peníze uloženy. Fígl je v tom, že mimořádné pojistné není tak moc poplatkově zatížené, jako to běžné. I peníze zde uložené, můžete vybírat takřka kdykoliv, ovlivňuje to jen to, kolik chcete vybrat a v jakém fondu či strategii se peníze nacházejí.

.

Kdy se IŽP vyplatí?

Nelze říci, že každé investiční životní pojištění je špatné. Bohužel se na českém trhu se vyskytuje velký nedostatek těch, co za něco stojí. A když už se takové objeví, tak ho málokdo umí správně nastavit.

.

Kdy se IŽP nevyplatí?

Rozhodně si tento produkt nesjednávejte jako „odkladiště“ volných financí s vidinou toho, že když byste měli nějaké nečekané výdaje, tak si je odtamtud vyberete. Když by ty výdaje přišly brzy, moc nadšeni nebudete. Pokud nejste rozhodnuti, že produkt budete mít alespoň 10 let, kdy se v průměru stav zainvestovaných peněz rovná skutečné hodnotě produktu, tak si dávejte radši peníze jinam.

.

Na co si dát pozor, když už IŽP máte?

Když už investiční životní pojištění máte, nebuďte zbrklí a nesnažte se ho za každou cenu zrušit. Mohli byste přijít o většinu peněz, které tam dosud máte. S každým investičním životním pojištěním jdou dělat divy – lze jej uvést do splaceného stavu, do redukce, pozastavit platby i na několik měsíců, udělat mimořádný výběr atd. U každého se to trošku liší, nicméně když produkt natvrdo vypovíte, akorát si uškodíte. Pokud byste rádi věděli více informací přímo k tomu konkrétnímu typu IŽP, které máte sjednané, napište nám.

.

Závěrem

Investiční životní pojištění je určitě produkt, který musí být perfektně nastaven a klient musí vědět, za jakým účelem ho sjednává. Ne vždycky je odsouzení hodný, problém je spíše v tom, že většina finančních zprostředkovatelů této problematice absolutně nerozumí a třeba i s vírou toho, že sjednávají něco kvalitního, dělají pravý opak. Dobře si proto tedy rozmyslete, komu svoje peníze svěřujete a nechte si vysvětlit poplatkovou a nákladovou politiku daného produktu s takovým nastavením, v jakém vám je prezentován. Držíme palce, ať se nestanete obětí rádoby finančních poradců, co se jen honí za body a vlastními provizemi.

Autor: Tomáš Tichovský & Martin Karásek, publikováno: 30. 11. 2015